Yuen Long Clinic

  • Dr. Matthew Li
    Dr. Matthew Li Dental Surgeon

    BDS (University of Hong Kong)

G/F, Fu Cheung Building, 103 Yuen Long On Ning Road,
Yuen Long, NT

Tel: (852) 2470 6299
WhatsApp: (852) 5628 0901
Fax: (852) 2470 5722

Consultation Hours:
Mon, Tue, Wed & Fri
9:00am – 7:00pm

Sat & Sun
9:00am – 6:00pm

Thur
OFF

Lunch Time
1:30pm – 3:00pm